Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Author Kristýna Štroblová

CV

Global

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Ve Sbírce zákonů byla dne 16. června 2023 vyhlášena pod číslem 166 dlouho očekávaná novela zákona o zadávání veřejných zakázek, jejíž účinnost nastala dne 16. července 2023. Cílem této novelizace veřejných zakázek je zejména odstranění nedostatků transpozice zadávacích směrnic, zpřesnění… MORE

Rozhodnutí ÚOHS k oprávnění dodavatele prokázat technickou kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele v plném rozsahu

V nedávném rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) ze dne 22.4.2022 (sp. zn. ÚOHS-S0058/2022/VZ, č.j. ÚOHS-12685/2022/500) ÚOHS uzavřel, že dodavatel je oprávněn prokázat technickou kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby v plném rozsahu (za předpokladu předložení závazku poddodavatele realizovat plnění předmětné veřejné zakázky… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑