Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Month August 2023

CV

Global

Whistleblower protection and ESG principles. What do they have in common?

The year 2023 was a year of transformation, with a wave of major legislative changes shaping the market for more responsible businesses. Among these changes, we have seen, for example, the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), which sets a new… MORE

Ochrana oznamovatelů a zásady ESG. Co mají společného?

Rok 2023 se nesl v duchu přeměn, neboť přinesl vlnu zásadních legislativních změn, které utvářejí tržní prostředí odpovědnějších podniků. Mezi těmito změnami jsme například zaregistrovali směrnici o podávání zpráv o udržitelném rozvoji podniků (CSRD), která určuje nový standard odpovědnosti podniků. Ve… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑