BLOG PETERKA PARTNERS Law firm

Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

.blog

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Page 1 of 7

CV

Global

How to define the relevant market

On 8 February 2024, the European Commission (EC) issued a revised Notice (the Notice) which modifies the principles for the definition of the relevant market in the field of competition (the original Notice on this issue was issued in 1997… MORE

Jak na vymezení relevantního trhu

Evropská komise (EK) vydala 8. února 2024 revidované sdělení (Sdělení), které upravuje zásady pro vymezení relevantního trhu v oblasti hospodářské soutěže (původní sdělení k této problematice bylo vydáno v roce 1997 a dosud nebylo aktualizováno). Revidované Sdělení zohledňuje dopad digitalizace a nových způsobů… MORE

Nařízení EU o umělé inteligenci je blíže k definitivnímu přijetí

Minulý pátek 2. února 2024 Výbor stálých zástupců členských států EU schválil návrh základní právní normy, která bude v Evropské unii v příštích letech regulovat oblast umělé inteligence – tou je nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro… MORE

The EU regulation on artificial intelligence is closer to being finally adopted

Last Friday, 2 February 2024, the COREPER approved the draft main legal act that will regulate the field of artificial intelligence in the European Union in the coming years – a Regulation of the European Parliament and of the Council… MORE

Graphics created by artificial intelligence as work of authorship

In its judgment No. 10 C 13/2023-1 of 11 October 2023[1], the Municipal Court in Prague addressed the question of whether a person can be identified as the author of a graphic created by means of artificial intelligence and claim… MORE

Grafika vytvořená prostřednictvím umělé inteligence jako autorské dílo

Ve svém nedávném rozsudku č.j. 10 C 13/2023-1 ze dne 11. října 2023[1] se Městský soud v Praze zabýval otázkou, zdali osoba může být označena za autora grafiky, kterou vytvořila prostřednictvím umělé inteligence a nárokovat si veškerá s tím spojená práva. V uvedené… MORE

Jednodušší a rychlejší rozvody manželství? Aneb co přinese chystaná novela občanského zákoníku v oblasti rodinného práva

Připravovaná novela občanského zákoníku (dále „OZ“) a s tím spojená úprava mimo jiné zákona o zvláštních řízeních soudních (dále „ZŘS) se výrazně věnuje rodinnému právu. V předchozím článku jsme již popsali vítanou změnu týkající se zakotvení nepřijatelnosti fyzického trestání dětí. Další část… MORE

Знищено товари під митним контролем. Що з ПДВ?

Державна податкова служба України роз’яснила деякі питання формування податкового кредиту при розмитненні знищених товарів у ІПК № 74ІПК99-00-21-03-02 від 05.01.2024 р. Зокрема, у аналізованій ІПК платник ПДВ планував оформити у митний режим імпорту товари, які перебували у митному режимі митний… MORE

Romanian Competition Law: Updates on computation of fines and leniency and immunity from fines

Government Emergency Ordinance no. 108/2023 amending and supplementing Competition Law no. 21/1996 (“Competition Law”), as well as other normative acts (“GEO 108/2023”), was published in the Official Gazette on December 6, 2023 with certain provisions entering into force within 30… MORE

Gender Pay Gap/European Pay Transparency Directive

  In order to reinforce the application of the principle of equal pay for men and women for equal work and non-discrimination in pay, Directive (EU) 2023/970 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 to… MORE

« Older posts

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑