Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Category Czech Republic

CV

Global

Významná novela zákoníku práce

  Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „Ministerstvo“) zveřejnilo dne 16. dubna 2024 věcný návrh novely zákoníku práce, která si klade za cíl zvýšit flexibilitu zákoníku práce zejména ve vztahu k rozvazování poměrů či rozvržení pracovní doby, ale též rozšířit… MORE

Implementace zákona o ochraně oznamovatelů a související kontroly

Od srpna loňského roku je u nás v účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“), jehož hlavním cílem je vytvoření bezpečných kanálů, jejichž prostřednictvím mohou oznamovatelé podávat oznámení o vymezených protiprávních jednáních, o nichž se dozvěděli… MORE

Regulatory challenges of Multi-Club Ownership (MCO) in Football

The world of football is not only a source of passion and entertainment for millions of fans worldwide but also a lucrative business where clubs fight for success on and off the pitch. In recent years, the phenomenon of MCO… MORE

New methodology for the use of CCTV systems

The Office for Personal Data Protection (Office) has issued a new methodology for the use of CCTV systems in order to help data controllers and data processors better navigate the obligations arising from the GDPR and other relevant laws. The… MORE

Nová metodika pro používání kamerových systémů

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) vydal novou metodiku pro používání kamerových systémů, která má pomoci správcům a zpracovatelům osobních údajů lépe se orientovat v povinnostech vyplývajících z GDPR a dalších relevantních předpisů. Metodika navazuje na Pokyny Evropského sboru pro… MORE

Two different outcome of recent high-profile doping cases (Valieva and Halep)

Recently, two high-profile doping incidents, one involving figure skater Kamila Valieva, and the other involving tennis player Simona Halep, have reignited discussions about the legal consequences of the use of performance-enhancing substances. While both cases involve allegations of doping, a… MORE

Nařízení EU o umělé inteligenci je blíže k definitivnímu přijetí

Minulý pátek 2. února 2024 Výbor stálých zástupců členských států EU schválil návrh základní právní normy, která bude v Evropské unii v příštích letech regulovat oblast umělé inteligence – tou je nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro… MORE

The EU regulation on artificial intelligence is closer to being finally adopted

Last Friday, 2 February 2024, the COREPER approved the draft main legal act that will regulate the field of artificial intelligence in the European Union in the coming years – a Regulation of the European Parliament and of the Council… MORE

Jednodušší a rychlejší rozvody manželství? Aneb co přinese chystaná novela občanského zákoníku v oblasti rodinného práva

Připravovaná novela občanského zákoníku (dále „OZ“) a s tím spojená úprava mimo jiné zákona o zvláštních řízeních soudních (dále „ZŘS) se výrazně věnuje rodinnému právu. V předchozím článku jsme již popsali vítanou změnu týkající se zakotvení nepřijatelnosti fyzického trestání dětí. Další část… MORE

Gender Pay Gap/European Pay Transparency Directive

  In order to reinforce the application of the principle of equal pay for men and women for equal work and non-discrimination in pay, Directive (EU) 2023/970 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 to… MORE

« Older posts

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑