Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Category Czech Republic

CV

Global

Changes in Czech Football Association Transfer Regulations

On 12 June 2024, the Executive Committee of the Czech Football Association approved changes to the Transfer Regulations for football players which will have a significant impact on the content of contracts executed between football players and clubs in the… MORE

Změny v zaměstnávání cizinců od července 2024

Dne 1. července 2024 nabývá účinnosti novela zákona o zaměstnanosti. Dotkne se zaměstnávání cizinců a přináší mimo jiné následující zjednodušení pro zaměstnavatele: Volný přístup na trh práce pro některé cizince Dojde k rozšíření skupin zaměstnanců s volným přístupem na trh práce…. MORE

Changes in the employment of foreigners from July 2024

On 1 July 2024, an amendment to the Employment Act comes into force. It will affect the employment of foreigners and brings, among other things, the following simplifications for employers: Free access to the labour market for residents of certain… MORE

Significant amendment to labour code

  On 16 April 2024, the Ministry of Labour and Social Affairs (hereinafter referred to as the “Ministry“) published a substantive draft amendment to the Labour Code, which aims to increase the flexibility of the Code, particularly in relation to… MORE

Významná novela zákoníku práce

  Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „Ministerstvo“) zveřejnilo dne 16. dubna 2024 věcný návrh novely zákoníku práce, která si klade za cíl zvýšit flexibilitu zákoníku práce zejména ve vztahu k rozvazování poměrů či rozvržení pracovní doby, ale též rozšířit… MORE

Implementace zákona o ochraně oznamovatelů a související kontroly

Od srpna loňského roku je u nás v účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“), jehož hlavním cílem je vytvoření bezpečných kanálů, jejichž prostřednictvím mohou oznamovatelé podávat oznámení o vymezených protiprávních jednáních, o nichž se dozvěděli… MORE

Regulatory challenges of Multi-Club Ownership (MCO) in Football

The world of football is not only a source of passion and entertainment for millions of fans worldwide but also a lucrative business where clubs fight for success on and off the pitch. In recent years, the phenomenon of MCO… MORE

New methodology for the use of CCTV systems

The Office for Personal Data Protection (Office) has issued a new methodology for the use of CCTV systems in order to help data controllers and data processors better navigate the obligations arising from the GDPR and other relevant laws. The… MORE

Nová metodika pro používání kamerových systémů

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) vydal novou metodiku pro používání kamerových systémů, která má pomoci správcům a zpracovatelům osobních údajů lépe se orientovat v povinnostech vyplývajících z GDPR a dalších relevantních předpisů. Metodika navazuje na Pokyny Evropského sboru pro… MORE

Two different outcome of recent high-profile doping cases (Valieva and Halep)

Recently, two high-profile doping incidents, one involving figure skater Kamila Valieva, and the other involving tennis player Simona Halep, have reignited discussions about the legal consequences of the use of performance-enhancing substances. While both cases involve allegations of doping, a… MORE

« Older posts

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑