Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Month May 2024

CV

Global

The RO e-Transport system is facing new legislative updates

Following our previous newsletters introducing the RO e-Transport monitoring system, we are now taking a look at the latest legislative amendments as brought by Government Emergency Ordinance no 43/2024, which, while in principle, aims to simplify the reporting procedures by… MORE

What’s mine is yours. Or is it? – On Marriage and Prenups

What is a marriage? Under Hungarian law, marriage is an emotional and economic union between a man and a woman based on a voluntary decision. As a result of this economic union, a community of property is created between the… MORE

Ami az enyém a tiéd is? – A házasságról és a közös vagyonról

Mi a házasság? A magyar szabályozás értelmében a házasság egy férfi és egy nő önkéntes elhatározásán alapuló érzelmi és gazdasági közösség. A gazdasági közösség következményeként a házasulók között a házassági életközösség időtartama alatt házastársi vagyonközösség jön létre. A házassági vagyonközösség… MORE

KEY OVERVIEW OF ALIMONY AND SELECTION OF RECENT CASE LAW

Under Slovak family law, who can apply for recognition of alimony and what criteria does the court use to determine the amount of the alimony? In addition to answering the above questions, this article provides you with a brief insight… MORE

ZÁKLADNÝ PREHĽAD O VÝŽIVNOM A VÝBER Z AKTUÁLNEJ JUDIKATÚRY

Aké subjekty môžu v podmienkach slovenského rodinného práva žiadať o priznanie výživného a podľa akých kritérií súd vychádza pri určovaní výšky výživného? Okrem odpovedí na uvedené otázky Vám v tomto článku poskytujeme krátky náhľad do aktuálnej rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR („NS SR“) týkajúcej… MORE

Cyber Insurance

  Companies that are hit by a cyber-attack incur costs and losses that can even have liquidation consequences.   Trends and context Financial losses and unplanned costs arise from the interruption of business activities, incident response costs, and often fines… MORE

Poistenie kybernetických rizík

  Firmám, ktoré zasiahne kybernetický útok, vznikajú náklady a straty, ktoré môžu mať až likvidačné následky.   Trendy a súvislosti Finančné straty a neplánované náklady vznikajú dôsledkom prerušenia podnikania, nákladov na reakciu na incidenty a často aj pokút súvisiacich s porušením údajov. Škody… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑