Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Author Linda Beláková

CV

Global

Whistleblowing system setup specifics for Slovak subsidiaries of foreign parent companies

An amendment to Act No. 54/2019 Coll. on the Protection of Whistleblowers of Anti-Social Activities and on Amendments to Certain Acts, as amended (“Whistleblower Protection Act“), adopted in May 2023, significantly affected the regulation of the internal system of investigation… MORE

Špecifiká nastavenia whistleblowing systému pre slovenské dcéry zahraničných materských spoločností

Novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane oznamovateľov“), prijatá v máji 2023, výrazne zasiahla do úpravy vnútorného systému preverovania oznámení zamestnávateľov, tzv. whistleblowing systému. Ak sa chcete o novele dozvedieť viac, prečítajte si… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑