Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Tag #CyberInsurance

CV

Global

Cyber Insurance

  Companies that are hit by a cyber-attack incur costs and losses that can even have liquidation consequences.   Trends and context Financial losses and unplanned costs arise from the interruption of business activities, incident response costs, and often fines… MORE

Poistenie kybernetických rizík

  Firmám, ktoré zasiahne kybernetický útok, vznikajú náklady a straty, ktoré môžu mať až likvidačné následky.   Trendy a súvislosti Finančné straty a neplánované náklady vznikajú dôsledkom prerušenia podnikania, nákladov na reakciu na incidenty a často aj pokút súvisiacich s porušením údajov. Škody… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑