Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Tag #GDPR

CV

Global

New methodology for the use of CCTV systems

The Office for Personal Data Protection (Office) has issued a new methodology for the use of CCTV systems in order to help data controllers and data processors better navigate the obligations arising from the GDPR and other relevant laws. The… MORE

Nová metodika pro používání kamerových systémů

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) vydal novou metodiku pro používání kamerových systémů, která má pomoci správcům a zpracovatelům osobních údajů lépe se orientovat v povinnostech vyplývajících z GDPR a dalších relevantních předpisů. Metodika navazuje na Pokyny Evropského sboru pro… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑