Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Month October 2022

CV

Global

Rozhodnutí ÚOHS k oprávnění dodavatele prokázat technickou kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele v plném rozsahu

V nedávném rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) ze dne 22.4.2022 (sp. zn. ÚOHS-S0058/2022/VZ, č.j. ÚOHS-12685/2022/500) ÚOHS uzavřel, že dodavatel je oprávněn prokázat technickou kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby v plném rozsahu (za předpokladu předložení závazku poddodavatele realizovat plnění předmětné veřejné zakázky… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑