Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Tag Administrativa

CV

Global

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Ve Sbírce zákonů byla dne 16. června 2023 vyhlášena pod číslem 166 dlouho očekávaná novela zákona o zadávání veřejných zakázek, jejíž účinnost nastala dne 16. července 2023. Cílem této novelizace veřejných zakázek je zejména odstranění nedostatků transpozice zadávacích směrnic, zpřesnění… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑