Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Tag CJEU

CV

Global

Rozsudek ESD ve věci Towercast: fúze a hospodářská soutěž

Evropský soudní dvůr (ESD) dne 16. března 2023 vynesl dlouho očekávaný rozsudek ve věci Towercast[1] (Rozsudek) v němž potvrdil, že fúze (spojení), které podle práva EU nebo vnitrostátního práva obecně nepodléhají předchozí kontrole soutěžního orgánu (nedosahují prahových hodnot stanovených Nařízením o… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑