Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Tag ESRS

CV

Global

ESRS: Corporate sustainability reporting

      What is ESRS? European Sustainability Report Standards (ESRS)[1] is a standardised way for companies to report their level of sustainability. It is useful to understand the position of the ESRS concerning other European Union legislation. The EU… MORE

ESRS: Podávání zpráv podniků o udržitelnosti

Co jsou ESRS? European Sustainability Report Standards (ESRS)[1] představuje sjednocený způsob, kterým společnosti vykazují svou úroveň udržitelnosti. Je vhodné se zorientovat v postavení ESRS vůči ostatním právním předpisům Evropské unie. Ta v současnosti sleduje cíle vytyčené v programu známém jako… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑