Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Tag Gender Pay Gap

CV

Global

Gender Pay Gap/European Pay Transparency Directive

  In order to reinforce the application of the principle of equal pay for men and women for equal work and non-discrimination in pay, Directive (EU) 2023/970 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 to… MORE

Gender Pay Gap / Evropská směrnice o transparentnosti odměňování

Za účelem posílení uplatňování zásady stejné odměny pro muže a ženy za stejnou práci a zákazu diskriminace v odměňování byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/970 ze dne 10. května 2023, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑