Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Tag #HR

CV

Global

Změny v zaměstnávání cizinců od července 2024

Dne 1. července 2024 nabývá účinnosti novela zákona o zaměstnanosti. Dotkne se zaměstnávání cizinců a přináší mimo jiné následující zjednodušení pro zaměstnavatele: Volný přístup na trh práce pro některé cizince Dojde k rozšíření skupin zaměstnanců s volným přístupem na trh práce…. MORE

Changes in the employment of foreigners from July 2024

On 1 July 2024, an amendment to the Employment Act comes into force. It will affect the employment of foreigners and brings, among other things, the following simplifications for employers: Free access to the labour market for residents of certain… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑