Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Tag Nemovitosti

CV

Global

S Novým rokem přejdou nemovitosti nedostatečně identifikovaných vlastníků na stát. Co dělat, aby se tak nestalo?

Stojí za to připomenout si, že k 1. lednu 2024 přejdou nemovitosti nedostatečně identifikovaných vlastníků na stát. K přechodu dojde v důsledku „aktivace“ ustanovení § 1045 o.z. Podle něj opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu. Má se přitom za to, že vlastník… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑