Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Tag právo EU

CV

Global

Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

Vzhledem k tomu, že subvence ze třetích států narozdíl od subvencí poskytovaných členskými státy Evropské unie dosud nebyly regulovány, což mohlo vést k nerovným podmínkám a negativnímu dopadu na vnitřní trh EU, bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze… MORE

Povinná hlášení o platbách a nařízení, kterým se tato povinná hlášení rozšiřují na kryptoaktiva

Dne 16. května 2023 Rada EU schválila kromě nařízení MiCA, které zavádí jednotnou regulaci a pravidla pro vydávání kryptoaktiv a obchodování s nimi v rámci EU, i nařízení, kterému se sice nedostalo příliš mediální pozornosti, ale které bezpochyby ovlivní trhy… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑