Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Tag Whistleblower protection

CV

Global

VÝBER NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ZMIEN, KTORÉ SO SEBOU PRINÁŠA NOVELA ZÁKONA O OCHRANE OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Dňa 10. mája 2023 bol prijatý zákon č. 189/2023 Z.z., ktorého hlavným cieľom je zosúladiť Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  s obsahom Smernice EÚ z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie…. MORE

Whistleblower protection and ESG principles. What do they have in common?

The year 2023 was a year of transformation, with a wave of major legislative changes shaping the market for more responsible businesses. Among these changes, we have seen, for example, the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), which sets a new… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑