Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Month August 2022

CV

Global

Změny ve zdanění nízkoemisních služebních vozidel

Zdanění nízkoemisních služebních automobilů poskytnutých bezplatně i pro soukromé účely je nově nižší. Kolik ušetří zaměstnavatel a kolik zaměstnanec? Nově se zdaňuje a zpojistňuje 0,5 % vstupní ceny (z. č. 142/2022 Sb.) měsíčně oproti stávajícímu 1 % vstupní ceny. Nízkoemisní… MORE

Založenie stálej prevádzkarne na Slovensku

V súčasnosti s klientmi často riešime či a za akých okolností zahraničným entitám vzniká na Slovensku stála prevádzkareň. Od tejto skutočnosti sa totiž odvíja to, či budú príjmy zahraničného subjektu zdaňované na Slovensku alebo v zahraniční (t.j. tam kde je spoločnosť… MORE

Whistleblowing: nový návrh zákona s navrhovanou účinností od 1. 7. 2023

Nová vláda navazuje na legislativní úsilí vlády předchozí mimo jiné i v oblasti implementace směrnice o ochraně oznamovatelů. Směrnice sice měla být transponována do právního řádu nejpozději do 17. 12. 2021, nicméně se tak nestalo, což vyvolává otázky, co a na koho… MORE

Amendments to land law set framework for faster development of renewable Energy projects in Romania

Law no. 254/20.07.2022 On the Amendment and Completion of Land Law no. 18/1991 and On the Amendment of Art. 5 para. (3) letter b) of Government Emergency Ordinance no. 34/2013 was published in the Official Gazette of Romania no. 736… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑