Zdanění nízkoemisních služebních automobilů poskytnutých bezplatně i pro soukromé účely je nově nižší. Kolik ušetří zaměstnavatel a kolik zaměstnanec?

Nově se zdaňuje a zpojistňuje 0,5 % vstupní ceny (z. č. 142/2022 Sb.) měsíčně oproti stávajícímu 1 % vstupní ceny. Nízkoemisní vozidlo je vozidlo, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a splňuje další podmínky.

Pro účely zdanění se změna aplikuje od 1.1.2022. Zaměstnanec tedy obdrží přeplatek za první pololetí v rámci ročního zúčtování záloh nebo daňového přiznání, pokud si podává sám.

Pro účely sociálního a zdravotního pojištění se změna aplikuje od 1.7.2022 dle sdělení VZP a ČSSZ na dotaz Komory daňových poradců ČR. Roční vyměřovací základ se tudíž bude lišit od ročního zdanitelného příjmu.

Příklad: Nízkoemisní vozidlo za 2 mil. Kč. Zaměstnanec s příjmem do progrese. Nepeněžní příjem 10 000 Kč měsíčně od července 2022.

Daň je nižší o 1500 Kč měsíčně a pojistné na straně zaměstnance o 1100 Kč; zaměstnanec obdrží čistou měsíční mzdu vyšší o 2600 Kč ve druhém pololetí 2022. Za první pololetí obdrží přeplatek na dani 9 000 Kč.

Zaměstnavatel ušetří 3380 Kč měsíčně od července 2022.