Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Month September 2022

CV

Global

Další změny v evidenci skutečných majitelů od 1. října 2022 – týkají se i Vás?

Dne 1. října 2022 nabývá účinnosti další novela zákona o evidenci skutečných majitelů č. 37/2021 Sb. (dále jen „zákon“), která přináší zejména změny v terminologii a rozšiřuje okruh osob, které budou povinny zapisovat své skutečné majitele. Zásadní změny lze shrnout… MORE

Podpora kratších pracovních úvazků a nová sleva na pojistném

Ve srovnání s průměrem v zemích EU se čeští zaměstnavatelé zkráceným pracovním úvazkům dlouhodobě brání. Zavedení tzv. sdílených pracovních míst v roce 2021 tento trend nijak významně nezvrátilo. Teď přichází zákonodárce s jejich finančním zvýhodněním, a to díky novele zákona o pojistném na sociálním… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑