Ve srovnání s průměrem v zemích EU se čeští zaměstnavatelé zkráceným pracovním úvazkům dlouhodobě brání. Zavedení tzv. sdílených pracovních míst v roce 2021 tento trend nijak významně nezvrátilo. Teď přichází zákonodárce s jejich finančním zvýhodněním, a to díky novele zákona o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na sociální politiku.

Od 1. února 2023 se sníží náklady zaměstnavatele na zaměstnávání některých zaměstnanců, zejména na trhu práce znevýhodněných skupin. Zjednodušeně řečeno půjde o vybrané zaměstnance pracujících na zkrácený úvazek a zaměstnance mladší 21 let.

Při splnění zákonných podmínek si zaměstnavatelé budou moci uplatnit slevu na pojistném na sociálním zabezpečení. Sazba pojistného u zaměstnavatele nyní činí 24,8 % z vyměřovacího základu. Zaměstnavatel bude moci u každého způsobilého zaměstnance uplatnit měsíčně slevu na pojistném na sociálním zabezpečení ve výši 5 % z vyměřovacího základu.

To v praxi znamená, že např. u zaměstnance s hrubou mzdou 20 000 Kč zaměstnavatel takto ušetří 1000 Kč měsíčně; na straně zaměstnance se nic nemění.

Slevu půjde uplatnit u následujících kategorií zaměstnanců:

  • starší 55 let
  • pečující o dítě mladší 10 let
  • pečující o vybrané osoby blízké, které jsou závislé na pomoci jiné osoby
  • studenti připravující se při zaměstnání na budoucí povolání
  • podstoupivší v rozhodné době rekvalifikaci
  • osoby se zdravotním postižením
  • mladší 21 let.

S výjimkou poslední kategorie bude podmínkou nároku na slevu kratší pracovní doba, nejméně 8 hodin a nejvíce 30 hodin týdně.

Sleva nenáleží, pokud bude úhrn vyměřovacích základů zaměstnance u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy či pokud úhrn vyměřovacích základů zaměstnance u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin v měsíci je vyšší než 1,15 % průměrné mzdy. Zákon stanoví i další podmínky.

Sleva na pojistném za zaměstnance náleží zaměstnavateli, jen pokud před uplatněním této slevy oznámí České správě sociálního zabezpečení záměr uplatňovat tuto slevu za daného zaměstnance.

Zaměstnavatel, který se slevu rozhodne uplatnit, bude muset plnit nové povinnosti zejména evidenčního a informačního charakteru vůči ČSSZ i vůči zaměstnanci.

 

Víte, kdy jste povinni zaměstnanci vyjít vstříc, požádá-li Vás o zkrácení pracovní doby?

Jak správně sjednat zkrácenou pracovní dobu?

Může slevu na pojistném na jednoho zaměstnavatele uplatnit více zaměstnavatelů?

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele, který hodlá využít slevu na pojistném?

Jak to bude s tzv. „dohodáři“?

Tyto i další otázky Vám zodpoví Rostislav Frelich, head of PP Tax Desk, a Adela Krbcová, head of PP Employment Desk či Váš obvyklý kontakt v rámci PP.