Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Month January 2024

CV

Global

Jednodušší a rychlejší rozvody manželství? Aneb co přinese chystaná novela občanského zákoníku v oblasti rodinného práva

Připravovaná novela občanského zákoníku (dále „OZ“) a s tím spojená úprava mimo jiné zákona o zvláštních řízeních soudních (dále „ZŘS) se výrazně věnuje rodinnému právu. V předchozím článku jsme již popsali vítanou změnu týkající se zakotvení nepřijatelnosti fyzického trestání dětí. Další část… MORE

Знищено товари під митним контролем. Що з ПДВ?

Державна податкова служба України роз’яснила деякі питання формування податкового кредиту при розмитненні знищених товарів у ІПК № 74ІПК99-00-21-03-02 від 05.01.2024 р. Зокрема, у аналізованій ІПК платник ПДВ планував оформити у митний режим імпорту товари, які перебували у митному режимі митний… MORE

Romanian Competition Law: Updates on computation of fines and leniency and immunity from fines

Government Emergency Ordinance no. 108/2023 amending and supplementing Competition Law no. 21/1996 (“Competition Law”), as well as other normative acts (“GEO 108/2023”), was published in the Official Gazette on December 6, 2023 with certain provisions entering into force within 30… MORE

Gender Pay Gap/European Pay Transparency Directive

  In order to reinforce the application of the principle of equal pay for men and women for equal work and non-discrimination in pay, Directive (EU) 2023/970 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 to… MORE

Gender Pay Gap / Evropská směrnice o transparentnosti odměňování

Za účelem posílení uplatňování zásady stejné odměny pro muže a ženy za stejnou práci a zákazu diskriminace v odměňování byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/970 ze dne 10. května 2023, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny… MORE

New methodologies of the Office for the Protection of Competition

In the interest of greater transparency and predictability of its competition law enforcement practices, the Office for the Protection of Competition (the Office) has issued two new soft law methodologies, namely a revised Notice on the procedure for imposing penalties… MORE

Nové metodiky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Úřad) vydal v zájmu vyšší transparentnosti a předvídatelnosti svého postupu při vymáhání soutěžního práva dvě nové metodiky (tzv. soft law), a to revidované oznámení o postupu při uložení trestu a stanovení jeho výše a nové… MORE

Vodík: ztracená naděje minulosti, nebo výzva pro budoucnost?

Je otázka, nakolik si je člověk ve skutečnosti schopen uvědomit dlouhodobé následky své činnosti. Přestože se dožíváme v průměru okolo 80 let, je pro nás ekologický dopad stále něčím, čeho si ani za tak poměrně dlouhou dobu nejsme schopni povšimnout…. MORE

Partial suspension of new FIFA Football Agent Regulations

On 30 December 2023, FIFA decided to suspend partially the new FIFA Football Agent Regulations (FFAR) which came into force a few months ago on 1 October 2023.   Since their adoption, the FFAR have been under multiple legal attacks… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑