Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Month April 2024

CV

Global

Direct Marketing and the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom

The expectations of the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information regarding consent to direct marketing through different channels – description of the conclusions of an authority decision   We would like to draw your attention to… MORE

A NAIH és a direkt marketing

A magyar adatvédelmi hatóság elvárásai a különböző csatornákon végzett direkt marketinghez adott hozzájárulással kapcsolatban – egy hatósági határozat megállapításainak ismertetése   Szeretnénk felhívni a figyelmet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság vagy NAIH) egy nemrég közzétett határozatára,… MORE

Significant amendment to labour code

  On 16 April 2024, the Ministry of Labour and Social Affairs (hereinafter referred to as the “Ministry“) published a substantive draft amendment to the Labour Code, which aims to increase the flexibility of the Code, particularly in relation to… MORE

Významná novela zákoníku práce

  Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „Ministerstvo“) zveřejnilo dne 16. dubna 2024 věcný návrh novely zákoníku práce, která si klade za cíl zvýšit flexibilitu zákoníku práce zejména ve vztahu k rozvazování poměrů či rozvržení pracovní doby, ale též rozšířit… MORE

Whistleblowing system setup specifics for Slovak subsidiaries of foreign parent companies

An amendment to Act No. 54/2019 Coll. on the Protection of Whistleblowers of Anti-Social Activities and on Amendments to Certain Acts, as amended (“Whistleblower Protection Act“), adopted in May 2023, significantly affected the regulation of the internal system of investigation… MORE

Špecifiká nastavenia whistleblowing systému pre slovenské dcéry zahraničných materských spoločností

Novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane oznamovateľov“), prijatá v máji 2023, výrazne zasiahla do úpravy vnútorného systému preverovania oznámení zamestnávateľov, tzv. whistleblowing systému. Ak sa chcete o novele dozvedieť viac, prečítajte si… MORE

Implementace zákona o ochraně oznamovatelů a související kontroly

Od srpna loňského roku je u nás v účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“), jehož hlavním cílem je vytvoření bezpečných kanálů, jejichž prostřednictvím mohou oznamovatelé podávat oznámení o vymezených protiprávních jednáních, o nichž se dozvěděli… MORE

Cybersecurity & Data Regulations and Standards: Navigating a Complex Landscape

In the digital age, where technological advancements and cyber threats evolve at an unprecedented pace, the need for robust legal frameworks and services has never been more critical. Recognizing this imperative, our law firm is delighted to announce the expansion… MORE

Romanian companies must meet RO e-Transport reporting obligations

The RO e-Transport monitoring system emerged in the second half of 2022, when Romania implemented it through Government Emergency Ordinance No. 41/2022 (“GEO no. 41/2022”) as a system initially designed to combat tax evasion by monitoring the transport of goods… MORE

Regulatory challenges of Multi-Club Ownership (MCO) in Football

The world of football is not only a source of passion and entertainment for millions of fans worldwide but also a lucrative business where clubs fight for success on and off the pitch. In recent years, the phenomenon of MCO… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑