Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Author Dan Loukota

CV

Global

With the New Year, immovable properties with insufficiently identified owners in the Czech Republic will pass to the state. What should one do to prevent this from happening? 

It is worth keeping in mind that on 1 January 2024, in the Czech Republic real estate with insufficiently identified owners will pass to the state. The transfer will occur as a result of the “activation” of the provisions of… MORE

S Novým rokem přejdou nemovitosti nedostatečně identifikovaných vlastníků na stát. Co dělat, aby se tak nestalo?

Stojí za to připomenout si, že k 1. lednu 2024 přejdou nemovitosti nedostatečně identifikovaných vlastníků na stát. K přechodu dojde v důsledku „aktivace“ ustanovení § 1045 o.z. Podle něj opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu. Má se přitom za to, že vlastník… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑