Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Tag employment

CV

Global

Significant amendment to labour code

  On 16 April 2024, the Ministry of Labour and Social Affairs (hereinafter referred to as the “Ministry“) published a substantive draft amendment to the Labour Code, which aims to increase the flexibility of the Code, particularly in relation to… MORE

Významná novela zákoníku práce

  Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „Ministerstvo“) zveřejnilo dne 16. dubna 2024 věcný návrh novely zákoníku práce, která si klade za cíl zvýšit flexibilitu zákoníku práce zejména ve vztahu k rozvazování poměrů či rozvržení pracovní doby, ale též rozšířit… MORE

Poslanecká sněmovna přijala návrh zákona o ochraně oznamovatelů

V pátek 21. 4. 2023 byl ve třetím čtení poslaneckou sněmovnou přijat návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Návrh zákona transponuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práv Unie a jehož transpoziční lhůta pro přijetí… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑