Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Tag EU law

CV

Global

How to define the relevant market

On 8 February 2024, the European Commission (EC) issued a revised Notice (the Notice) which modifies the principles for the definition of the relevant market in the field of competition (the original Notice on this issue was issued in 1997… MORE

Jak na vymezení relevantního trhu

Evropská komise (EK) vydala 8. února 2024 revidované sdělení (Sdělení), které upravuje zásady pro vymezení relevantního trhu v oblasti hospodářské soutěže (původní sdělení k této problematice bylo vydáno v roce 1997 a dosud nebylo aktualizováno). Revidované Sdělení zohledňuje dopad digitalizace a nových způsobů… MORE

Nařízení EU o umělé inteligenci je blíže k definitivnímu přijetí

Minulý pátek 2. února 2024 Výbor stálých zástupců členských států EU schválil návrh základní právní normy, která bude v Evropské unii v příštích letech regulovat oblast umělé inteligence – tou je nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro… MORE

The EU regulation on artificial intelligence is closer to being finally adopted

Last Friday, 2 February 2024, the COREPER approved the draft main legal act that will regulate the field of artificial intelligence in the European Union in the coming years – a Regulation of the European Parliament and of the Council… MORE

Vodík: ztracená naděje minulosti, nebo výzva pro budoucnost?

Je otázka, nakolik si je člověk ve skutečnosti schopen uvědomit dlouhodobé následky své činnosti. Přestože se dožíváme v průměru okolo 80 let, je pro nás ekologický dopad stále něčím, čeho si ani za tak poměrně dlouhou dobu nejsme schopni povšimnout…. MORE

Partial suspension of new FIFA Football Agent Regulations

On 30 December 2023, FIFA decided to suspend partially the new FIFA Football Agent Regulations (FFAR) which came into force a few months ago on 1 October 2023.   Since their adoption, the FFAR have been under multiple legal attacks… MORE

CJEU Judgment on Football Super League (and on two other sports law cases)

On 21 December 2023, the CJEU issued a long-awaited judgment related to the “Super League”, a project announced in 2021 by top European football clubs aimed to rival UEFA competitions, namely the Champions League. The project has been heavily criticised… MORE

Regulation on foreign subsidies distorting the internal market

Since subsidies from third countries, unlike those provided by EU Member States, have not yet been regulated, which could lead to an uneven playing field and a negative impact on the EU internal market, Regulation (EU) 2022/2560 of the European… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑