Minulý pátek 2. února 2024 Výbor stálých zástupců členských států EU schválil návrh základní právní normy, která bude v Evropské unii v příštích letech regulovat oblast umělé inteligence – tou je nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (Akt o umělé inteligenci, též zvaný AI Act).

 

Návrh tohoto textu čelil do minulého týdne opozici řady členských států, zejména Francie, a jeho text byl v rámci politického vyjednávání ještě v poslední době měněn. Na konci ledna unikl na veřejnost neoficiální cestou kompromisní text a oficiální konsolidované znění finální verze návrhu bylo publikováno minulý týden.

 

Nyní bude následovat jeho projednávání ve výborech Evropského parlamentu a následně, zřejmě v dubnu, plenární hlasování. Po něm by měl být celý legislativní proces dokončen formálním schválením Radou a vstoupí v platnost 20. dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku. Některé zákazy nabydou účinnosti po šesti měsících, některé povinnosti začnou platit po roce, další pravidla po dvou a vše nejpozději po třech.

 

Zadali jsme umělé inteligenci (MS Copilot v Bingu) tento úkol:

 

„Prosím vytvoř algoritmus, který čtenáři pomůže zorientovat se v 261 stranách návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (Akt o umělé inteligenci), a především v tom, zda, případně jaké povinnosti ukládané nařízením se na čtenáře budou vztahovat. Návrh nařízení je publikován zde: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5662-2024-INIT/en/pdf. Algoritmus zpracuj formou otázek s odpověďmi ano/ne a podle každé odpovědi rozvíjej další cesty algoritmem.“

 

Dostalo se nám této odpovědi:

 

„Jistě, rád vytvořím algoritmus ve formě otázek s odpověďmi ano/ne, který pomůže čtenáři zorientovat se v návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o umělé inteligenci.

 

 1. Je váš systém AI umístěn nebo uveden do provozu v EU nebo jeho výstup používán v EU?
  • Ano: Pokračujte na otázku 2.
  • Ne: Váš systém AI není pokryt tímto nařízením. Konec.

 

 1. Je váš systém AI klasifikován jako vysoké riziko?
  • Ano: Musíte dodržovat přísnější požadavky na vývoj a použití, včetně pravidel pro kvalitu dat, transparentnost, lidský dohled a odpovědnost. Tyto systémy musí také projít posouzením shody předtím, než budou uvedeny na trh nebo do provozu. Konec.
  • Ne: Pokračujte na otázku 3.

 

 1. Je váš systém AI klasifikován jako omezené riziko?
  • Ano: Musíte dodržovat určité požadavky, ale ne tak přísné jako u systémů s vysokým rizikem. Například, uživatelé by měli být informováni, že interagují se systémem AI, jako je chatbot. Konec.
  • Ne: Pokračujte na otázku 4.

 

 1. Je váš systém AI klasifikován jako minimální riziko?
  • Ano: Nařízení na vás neklade žádné zvláštní požadavky. Tato kategorie zahrnuje aplikace, jako jsou AI hry nebo filtry spamu. Konec.
  • Ne: Váš systém AI není pokryt tímto nařízením. Konec.

 

Tento algoritmus je zjednodušený a nemusí pokrýt všechny aspekty nařízení. Doporučujeme konzultovat s právním poradcem pro podrobnější informace.“

 

Dáme na tuto poslední radu a budeme se návrhem nařízení v příštích týdnech a měsících podrobněji zabývat, abychom klientům pomohli s navigací těmito novými vodami.