Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Month October 2023

CV

Global

Náhrada škody způsobené předběžným opatřením – konec objektivní odpovědnosti ve sporech z práv duševního vlastnictví?

Je český režim odpovědnosti navrhovatele za škodu způsobenou odpůrci předběžným opatřením ve sporech z duševního vlastnictví skutečně režimem odpovědnosti objektivní? Argumentace generálního advokáta Soudního dvora Evropské unie ve věci C‑473/22 Mylan proti Gilead Sciences směřuje ke zpochybnění této jistoty a otevírá… MORE

ESRS: Corporate sustainability reporting

      What is ESRS? European Sustainability Report Standards (ESRS)[1] is a standardised way for companies to report their level of sustainability. It is useful to understand the position of the ESRS concerning other European Union legislation. The EU… MORE

ESRS: Podávání zpráv podniků o udržitelnosti

Co jsou ESRS? European Sustainability Report Standards (ESRS)[1] představuje sjednocený způsob, kterým společnosti vykazují svou úroveň udržitelnosti. Je vhodné se zorientovat v postavení ESRS vůči ostatním právním předpisům Evropské unie. Ta v současnosti sleduje cíle vytyčené v programu známém jako… MORE

Nové pravidlá pre cezhraničných pracovníkov

Slovensko a ďalších 17 štátov, vrátane Rakúska, Českej republiky alebo Poľska pristúpilo k Rámcovej dohode o udeľovaní výnimiek v prípade cezhraničnej telepráce. Tá umožňuje cezhraničným zamestnancom, ktorí pracujú na diaľku formou telepráce, aby boli za splnenia určitých podmienok poistení v systéme sociálneho zabezpečenia v štáte sídla… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑