Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Month February 2024

CV

Global

Jak na vymezení relevantního trhu

Evropská komise (EK) vydala 8. února 2024 revidované sdělení (Sdělení), které upravuje zásady pro vymezení relevantního trhu v oblasti hospodářské soutěže (původní sdělení k této problematice bylo vydáno v roce 1997 a dosud nebylo aktualizováno). Revidované Sdělení zohledňuje dopad digitalizace a nových způsobů… MORE

Nařízení EU o umělé inteligenci je blíže k definitivnímu přijetí

Minulý pátek 2. února 2024 Výbor stálých zástupců členských států EU schválil návrh základní právní normy, která bude v Evropské unii v příštích letech regulovat oblast umělé inteligence – tou je nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro… MORE

The EU regulation on artificial intelligence is closer to being finally adopted

Last Friday, 2 February 2024, the COREPER approved the draft main legal act that will regulate the field of artificial intelligence in the European Union in the coming years – a Regulation of the European Parliament and of the Council… MORE

Graphics created by artificial intelligence as work of authorship

In its judgment No. 10 C 13/2023-1 of 11 October 2023[1], the Municipal Court in Prague addressed the question of whether a person can be identified as the author of a graphic created by means of artificial intelligence and claim… MORE

Grafika vytvořená prostřednictvím umělé inteligence jako autorské dílo

Ve svém nedávném rozsudku č.j. 10 C 13/2023-1 ze dne 11. října 2023[1] se Městský soud v Praze zabýval otázkou, zdali osoba může být označena za autora grafiky, kterou vytvořila prostřednictvím umělé inteligence a nárokovat si veškerá s tím spojená práva. V uvedené… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑