Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Author Rostislav Frelich

CV

Global

Daňový a pojistný režim v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr od 1.1.2024

Dohoda o provedení práce (DPP)   Podepíše-li prezident tzv. balíček, zůstane daňový a pojistný režim DPP v prvním pololetí 2024 beze změny jako v roce 2023. Současný limit pro odvod pojistného je nastavený do 30. 6. 2024 jako měsíční příjem překračující fixní… MORE

Podpora kratších pracovních úvazků a nová sleva na pojistném

Ve srovnání s průměrem v zemích EU se čeští zaměstnavatelé zkráceným pracovním úvazkům dlouhodobě brání. Zavedení tzv. sdílených pracovních míst v roce 2021 tento trend nijak významně nezvrátilo. Teď přichází zákonodárce s jejich finančním zvýhodněním, a to díky novele zákona o pojistném na sociálním… MORE

Změny ve zdanění nízkoemisních služebních vozidel

Zdanění nízkoemisních služebních automobilů poskytnutých bezplatně i pro soukromé účely je nově nižší. Kolik ušetří zaměstnavatel a kolik zaměstnanec? Nově se zdaňuje a zpojistňuje 0,5 % vstupní ceny (z. č. 142/2022 Sb.) měsíčně oproti stávajícímu 1 % vstupní ceny. Nízkoemisní… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑