Dohoda o provedení práce (DPP)

 

Podepíše-li prezident tzv. balíček, zůstane daňový a pojistný režim DPP v prvním pololetí 2024 beze změny jako v roce 2023.

Současný limit pro odvod pojistného je nastavený do 30. 6. 2024 jako měsíční příjem překračující fixní částku 10 000 Kč. Z DPP s odměnou nepřesahující 10 tisíc Kč měsíčně se neodvádí pojistné na sociální zabezpečení ani zdravotní pojištění, což je pro zaměstnavatele velká úspora nákladů.

DPP s odměnou nepřesahující 10 tisíc Kč měsíčně podléhají 15% srážkové dani, pokud zaměstnanec neučinil u zaměstnavatele prohlášení k dani. Srážkovou daň lze u daňových rezidentů ČR nebo daňových rezidentů EU a EHP zohlednit na základě potvrzení od zaměstnavatele v ročním přiznání zaměstnance k DPFO. Pokud zaměstnanec učiní u zaměstnavatele prohlášení k dani, pak je daň zálohová, při této výši příjmu a uplatnění základní slevy na poplatníka nulová.

Budoucí úprava systému zdanění a zpojistnění DPP, jejíž účinnost nastane 1.7.2024, má zamezit zneužívání DPP do 10 000 Kč. Zohledňovat se budou i příjmy z DPP ve stejném měsíci u několika zaměstnavatelů současně. V rámci konsolidačního balíčku se proto zpřísňují pravidla pro dohody o provedení práce (část šedesátá sedmá, senátní tisk 161).

Od 1. 7. 2024 se limity pro odvody pojistného z DPP budou nově odvíjet od průměrné mzdy. Limit pro DPP u jednoho zaměstnavatele bude činit 25 % průměrné mzdy. Druhý limit, ve výši 40 % průměrné mzdy, bude platit pro více DPP u různých zaměstnavatelů. Částky limitů se zaokrouhlují na celé pětisetkoruny směrem dolů. Nově se tedy výdělky z DPP budou sčítat od všech zaměstnavatelů, což je nový princip oproti současné úpravě. Pro posouzení otázky, zda DPP podléhá pojistnému, zaměstnavatel bude povinen vyhodnotit oba limity. Rovněž dojde ke změně i v ustanovení § 6/4/a zákona o daních z příjmů, kde bude pro uplatnění srážkové daně nově odkaz na částku podle zákona o nemocenském pojištění (do 30. 6. 2024 fixně do 10 000 Kč včetně), tedy na limity pro účast na pojištění jak uvedeno výše.

Problematické se jeví navrhované nastavení nových oznamovacích a platebních povinností zaměstnavatele a zaměstnance. Není vyloučené, že změny v oblasti DPP od 1. 7. 2024 zavedené konsolidačním balíčkem budou předmětem další novely ještě před účinností 1. 7. 2024 a administrativní povinnosti se doladí rovněž s ohledem na zdravotní pojištění.

 

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

 

Daňový a pojistný režim DPČ zůstává v roce 2024 beze změny stejný jako v roce 2023.

Současný limit – rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění – činí 4 000 Kč měsíčně od 1.1.2023 a od 1. 1. 2024 zůstává beze změny (sdělení MPSV ve vazbě na § 6/2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

Příjem do 3 999 Kč měsíčně nezakládá účast na nemocenském pojištění. Příjmy z DPČ dosažené za kalendářní měsíc u jednoho zaměstnavatele se sčítají. Pokud osoba činná na základě DPČ, popřípadě několika DPČ u jednoho zaměstnavatele, dosáhne v kalendářním měsíci příjmu do 3 999 Kč, není rovněž považována za zaměstnance pro účely zdravotního pojištění. Zaměstnavatel tedy v těchto případech neodvádí pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Zaměstnavatel u příjmu do 3 999 Kč měsíčně na základě DPČ může uplatnit srážkovou daň. Srážkovou daň lze u daňových rezidentů ČR nebo daňových rezidentů EU a EHP zohlednit na základě potvrzení od zaměstnavatele v ročním přiznání zaměstnance k DPFO. Pokud zaměstnanec učiní u zaměstnavatele prohlášení k dani, pak je daň zálohová, při této výši příjmu a uplatnění základní slevy na poplatníka nulová.

U příjmu z DPČ ve výši 4 000 Kč měsíčně a více se aplikuje daňový a pojistný režim jako u běžné mzdy.