Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Author Hynek Peroutka

CV

Global

Nařízení EU o umělé inteligenci je blíže k definitivnímu přijetí

Minulý pátek 2. února 2024 Výbor stálých zástupců členských států EU schválil návrh základní právní normy, která bude v Evropské unii v příštích letech regulovat oblast umělé inteligence – tou je nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro… MORE

The EU regulation on artificial intelligence is closer to being finally adopted

Last Friday, 2 February 2024, the COREPER approved the draft main legal act that will regulate the field of artificial intelligence in the European Union in the coming years – a Regulation of the European Parliament and of the Council… MORE

Compensation for damages caused by interim measures – the end of strict liability in intellectual property disputes?

Is the Czech regime of liability of the claimant for damage caused to the defendant by an interim measure in intellectual property disputes really a strict liability regime? The reasoning of the Advocate General of the Court of Justice of… MORE

Náhrada škody způsobené předběžným opatřením – konec objektivní odpovědnosti ve sporech z práv duševního vlastnictví?

Je český režim odpovědnosti navrhovatele za škodu způsobenou odpůrci předběžným opatřením ve sporech z duševního vlastnictví skutečně režimem odpovědnosti objektivní? Argumentace generálního advokáta Soudního dvora Evropské unie ve věci C‑473/22 Mylan proti Gilead Sciences směřuje ke zpochybnění této jistoty a otevírá… MORE

Rozsudek ve sporu Hermès v. Rothschild: Střet mezi svobodou uměleckého vyjádření a právy majitele ochranných známek v prostředí blockchainu

Vzhledem k rychlému vývoji nových technologií často vyvstává otázka, do jaké míry jsou existující „tradiční“ právní koncepty schopné tento vývoj obsáhnout a v jaké míře je lze aplikovat i na realitu vztahů vznikajících v metaverzu či v blockchainu. Dílčí odpověď přinesl Okresní soud… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑