Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Month June 2023

CV

Global

Návrh zákona o preventivní restrukturalizaci

Dne 24. ledna předložila vláda poslanecké sněmovně návrh zákona o preventivní restrukturalizaci zpracovávající směrnici o restrukturalizaci a insolvenci[1] a nařízení o insolvenčním řízení.[2] Cílem preventivní restrukturalizace (dále jen „PR“) je umožnit podnikatelům ve finančních potížích pokračovat ve svém podnikání a vyřešit… MORE

Regulation on foreign subsidies distorting the internal market

Since subsidies from third countries, unlike those provided by EU Member States, have not yet been regulated, which could lead to an uneven playing field and a negative impact on the EU internal market, Regulation (EU) 2022/2560 of the European… MORE

Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

Vzhledem k tomu, že subvence ze třetích států narozdíl od subvencí poskytovaných členskými státy Evropské unie dosud nebyly regulovány, což mohlo vést k nerovným podmínkám a negativnímu dopadu na vnitřní trh EU, bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze… MORE

Zákon o ochraně oznamovatelů byl vyhlášen ve Sbírce zákonů

Dne 20. 6. 2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů, který nabyde účinnosti k 1. 8. 2023. Uvedený zákon se dotkne všech zaměstnavatelů s 50 a více zaměstnanci.   Nejdůležitější povinností, kterou nový zákon obsahuje je… MORE

Mandatory reporting of payments and regulation extending such mandatory reporting to crypto-assets

On 16 May 2023, in addition to the MiCA Regulation, which establishes uniform regulation and rules for the issuance and trading of cryptoassets within the EU, the EU Council approved a regulation that has not received much media attention, but… MORE

Povinná hlášení o platbách a nařízení, kterým se tato povinná hlášení rozšiřují na kryptoaktiva

Dne 16. května 2023 Rada EU schválila kromě nařízení MiCA, které zavádí jednotnou regulaci a pravidla pro vydávání kryptoaktiv a obchodování s nimi v rámci EU, i nařízení, kterému se sice nedostalo příliš mediální pozornosti, ale které bezpochyby ovlivní trhy… MORE

REFORMA SÚDNEJ MAPY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ÚČINNÁ OD 01.06.2023

SUBJEKTY ZAPÍSANÉ V OBCHODNOM REGISTRI – POVINNOSŤ ÚPRAVY REGISTRAČNÝCH ÚDAJOV V OBCHODNEJ DOKUMENTÁCII Do elektronických schránok subjektov zapísaných do obchodného registra začalo Ministerstvo spravodlivosti SR zasielať oznámenia o zmene registrových súdov a informáciu o potrebe úprav v obchodných dokumentov. Dôvodom je rozsiahla reforma tzv. súdnej mapy,… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑