• Dne 20. 6. 2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů, který nabyde účinnosti k 1. 8. 2023.
  • Uvedený zákon se dotkne všech zaměstnavatelů s 50 a více zaměstnanci.

 

  • Nejdůležitější povinností, kterou nový zákon obsahuje je zřízení vnitřního oznamovacího systému, splňujícího zákonem stanovené podmínky.
  • Povinnost zřízení vnitřního oznamovacího systému platí pro zaměstnavatele s 250 a více zaměstnanci od účinnosti zákona, tj. od 1. 8. 2023. Pro zaměstnavatele, zaměstnávající 50 až 249 zaměstnanců platí tato povinnost až od 15. 12. 2023.

 

  • Zaměstnavatel bude rovněž povinen zajistit zveřejnění informací o způsobu podávání oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.
  • Dále bude zaměstnavatel také povinen určit příslušnou osob, zodpovědnou za správu tohoto systému.
  • Zaměstnavatelé mohou pověřit plněním svých zákonných povinností tzv. pověřenou osobu.