Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Tag Evropské právo

CV

Global

Jak na vymezení relevantního trhu

Evropská komise (EK) vydala 8. února 2024 revidované sdělení (Sdělení), které upravuje zásady pro vymezení relevantního trhu v oblasti hospodářské soutěže (původní sdělení k této problematice bylo vydáno v roce 1997 a dosud nebylo aktualizováno). Revidované Sdělení zohledňuje dopad digitalizace a nových způsobů… MORE

Gender Pay Gap / Evropská směrnice o transparentnosti odměňování

Za účelem posílení uplatňování zásady stejné odměny pro muže a ženy za stejnou práci a zákazu diskriminace v odměňování byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/970 ze dne 10. května 2023, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny… MORE

Náhrada škody způsobené předběžným opatřením – konec objektivní odpovědnosti ve sporech z práv duševního vlastnictví?

Je český režim odpovědnosti navrhovatele za škodu způsobenou odpůrci předběžným opatřením ve sporech z duševního vlastnictví skutečně režimem odpovědnosti objektivní? Argumentace generálního advokáta Soudního dvora Evropské unie ve věci C‑473/22 Mylan proti Gilead Sciences směřuje ke zpochybnění této jistoty a otevírá… MORE

ESRS: Podávání zpráv podniků o udržitelnosti

Co jsou ESRS? European Sustainability Report Standards (ESRS)[1] představuje sjednocený způsob, kterým společnosti vykazují svou úroveň udržitelnosti. Je vhodné se zorientovat v postavení ESRS vůči ostatním právním předpisům Evropské unie. Ta v současnosti sleduje cíle vytyčené v programu známém jako… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑