Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Month March 2023

CV

Global

Regulace kryptoaktiv v České republice a chystaní nařízení MiCA

Stávající právní úprava Přestože se v posledních letech kryptoaktiva stala na globálním finančním trhu fenoménem, český právní řád dlouhou dobu žádným způsobem neupravoval jejich právní rámec, a i v současné době podléhají pouze minimální regulaci. Výjimkou pak byly pouze investiční nástroje ve… MORE

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů na cestě k druhému čtení

Posledním rokem výrazně probíraný návrh zákona o ochraně oznamovatelů po svém projednání Ústavně-právním výborem jakožto výborem garančním, míří ke druhému čtení. Projednávání návrhu je navrženo na pořad 63. schůze poslanecké sněmovny, která se bude konat od 4. dubna 2023. Ústavně-právní… MORE

Nové nařízení Evropské komise o blokových výjimkách pro vertikální dohody

Od 1. června 2022 platí nové nařízení Evropské komise o blokových výjimkách pro vertikální dohody (Nařízení VBER), které přináší změny v oblasti úpravy odběratelsko-dodavatelských vztahů. Na jaké typy dohod se úprava Nařízení VBER vztahuje? Dohody mezi podnikateli působícími na různých úrovních… MORE

Rozsudek ve sporu Hermès v. Rothschild: Střet mezi svobodou uměleckého vyjádření a právy majitele ochranných známek v prostředí blockchainu

Vzhledem k rychlému vývoji nových technologií často vyvstává otázka, do jaké míry jsou existující „tradiční“ právní koncepty schopné tento vývoj obsáhnout a v jaké míře je lze aplikovat i na realitu vztahů vznikajících v metaverzu či v blockchainu. Dílčí odpověď přinesl Okresní soud… MORE

Průlomový zákon o hromadných žalobách

Do legislativního procesu vstoupí návrh zákona o hromadném řízení, který si klade za cíl obohatit český právní řád o institut hromadných žalob, jenž má své kořeny v anglosaské právní kultuře. Návrh zákona transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1828 ze… MORE

ChatGPT z pohledu autorského práva

Společnost OpenAI, jejímž spoluzakladatelem byl miliardář Elon Musk, již několik let vyvíjí umělou inteligenci, schopnou generovat text a odpovídat na dotazy uživatelů. Jejich nejnovější verze ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) je jazykovým modelem pro automatické generování textu na základě vstupů zadaných… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑