Posledním rokem výrazně probíraný návrh zákona o ochraně oznamovatelů po svém projednání Ústavně-právním výborem jakožto výborem garančním, míří ke druhému čtení. Projednávání návrhu je navrženo na pořad 63. schůze poslanecké sněmovny, která se bude konat od 4. dubna 2023.

Ústavně-právní výbor doporučil přijetí návrhu zákona a zároveň také doporučil přijmout pozměňovací návrh předložený Mgr. et Mgr. Jakubem Michálkem, Ph.D., jež rozšiřuje působnost zákona o veškeré přestupky namísto v návrhu vymezených oblastí. Tato varianta se objevila již v předchozí verzi návrhu zákona, jejíž projednávání bylo ukončeno v souvislosti s koncem minulého volebního období.

Názory na to, zdali pozměňovací návrh usnadní či naopak ztíží práci příslušných osob a činnost oznamovatelů se různí. Mezi argumenty pro přijetí pozměňovacího návrhu je například vyšší ochrana veřejných zájmů. Dále pak odstranění nejistoty plynoucí z toho, že navrhované znění zákona vyžaduje po oznamovateli a následně po pověřené osobě, aby provedl vcelku složité vyhodnocení toho, zdali ohlašovaný skutek spadá pod některou z návrhu vymezených oblastí, kde se musí jednat o konkrétní porušení právního předpisu České republiky nebo Evropské unie či zdali je či není trestným činem. V takovém případě pak mimo jiné mnohdy záleží i například na tom, zda vznikla alespoň škoda nikoli nepatrná (10 000 Kč) což by mělo být činností orgánů činných v trestním řízení.

Naopak argumenty proti jsou postaveny na tom, že není potřeba rozšiřovat povinnosti a z toho plynoucí zátěž pro povinné subjekty nad rámec směrnice a takto markantně rozšířit působnost zákona. Sice by tak odpadl problém s posuzováním, zdali je oznamovaný skutek trestným činem či přestupkem, avšak vzhledem k počtu přestupků v našem právním řádu a tím, v kolika stovkách až tisících zákonů se vyskytují se stěží dá mluvit o zjednodušení činnosti pověřených osob.

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů transponuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práv Unie. Transpoziční lhůta pro přijetí odpovídající národní úpravy uplynula již 17. prosince 2021, tedy před více než rokem. Evropská Komise 15. února avizovala, že podá žalobu na státy včetně České republiky, které zatím odpovídající národní úpravu nepřijaly. Žaloba na Českou republiku byla podána 16. března[1] a lze předpokládat brzké přijetí zákona o ochraně oznamovatelů.

[1] https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-zaloba-na-cr-40426009#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.web.hp

Author

  • Barbora focused on commercial law, litigation and arbitration and is a member of the firm`s litigation and insolvency practice. Barbora had co-managed the Prague PETERKA & PARTNERS office as a Partner and Deputy Director since 2016. In 2018, Barbora was appointed Director for the Czech Republic office. She is the Leader of the Litigation and Insolvency practice at PETERKA & PARTNERS. Barbora has represented local and foreign clients in many commercial disputes before courts and arbitration tribunals, including international arbitrations under ICC, UNCITRAL and VIAC Rules. She has coordinated a number of litigations before French courts in cooperation with French law firms and also provides day-to-day advisory to major clients and international client groups related to their commercial activities in the Czech Republic. Barbora joined the firm after her studies at the Faculty of Law in Prague and the Faculty of Law in Nancy, France.

    Všechny články autora urbancova@peterkapartners.cz CV