Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Month November 2023

CV

Global

Kiterjesztett gyártói felelősség – A körforgásos termékek gyártóit új fizetési kötelezettség fogja terhelni 2023. július 1-jétől

A 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet Magyarországon is bevezeti a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert annak érdekében, hogy hazánk is teljesítse a kitűzött uniós hulladékgazdálkodási célokat. A jogszabálynak való megfelelés érdekében számos érintett gazdálkodó szervezetnek már most fel kell készülnie a kötelezettségei… MORE

Új fogyasztóvédelmi jogszabályváltozások – ezúttal a vállalkozásoknak is kedveznek

2022. december 27-től a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) újabb módosítása értelmében némiképp könnyítenek a vállalkozásokat terhelő szigorú fogyasztóvédelmi szabályokon a panaszkezelés tekintetében. Év végétől a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásának megindításának a feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással… MORE

Konec výchovy vařečkou v Čechách? K chystanému zakotvení nepřijatelnosti fyzického trestání dětí v České republice

Současná právní úprava v České republice zakazuje tělesné tresty ve školství, vězeňství a v zaměstnání. Násilí je stíháno mezi dospělými, včetně násilí domácího v partnerských vztazích. Pokud jde o děti, tedy nejzranitelnější příslušníky naší společnosti, je však fyzické trestání zákonem a společností… MORE

Compensation for damages caused by interim measures – the end of strict liability in intellectual property disputes?

Is the Czech regime of liability of the claimant for damage caused to the defendant by an interim measure in intellectual property disputes really a strict liability regime? The reasoning of the Advocate General of the Court of Justice of… MORE

Daňový a pojistný režim v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr od 1.1.2024

Dohoda o provedení práce (DPP)   Podepíše-li prezident tzv. balíček, zůstane daňový a pojistný režim DPP v prvním pololetí 2024 beze změny jako v roce 2023. Současný limit pro odvod pojistného je nastavený do 30. 6. 2024 jako měsíční příjem překračující fixní… MORE

With the New Year, immovable properties with insufficiently identified owners in the Czech Republic will pass to the state. What should one do to prevent this from happening? 

It is worth keeping in mind that on 1 January 2024, in the Czech Republic real estate with insufficiently identified owners will pass to the state. The transfer will occur as a result of the “activation” of the provisions of… MORE

S Novým rokem přejdou nemovitosti nedostatečně identifikovaných vlastníků na stát. Co dělat, aby se tak nestalo?

Stojí za to připomenout si, že k 1. lednu 2024 přejdou nemovitosti nedostatečně identifikovaných vlastníků na stát. K přechodu dojde v důsledku „aktivace“ ustanovení § 1045 o.z. Podle něj opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu. Má se přitom za to, že vlastník… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑