A 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet Magyarországon is bevezeti a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert annak érdekében, hogy hazánk is teljesítse a kitűzött uniós hulladékgazdálkodási célokat. A jogszabálynak való megfelelés érdekében számos érintett gazdálkodó szervezetnek már most fel kell készülnie a kötelezettségei teljesítésére.

Miképpen teljesíthetők az új jogszabályi kötelezettségek?

A körforgásos termékek gyártói választhatnak majd a kollektív és az egyéni teljesítés között. Előbbi értelmében az érintett vállalkozások a koncessziós társaságnál (MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) nyilvántartásba vételi kérelem előterjesztésével regisztrálhatják magukat és negyedévente díjfizetési kötelezettség terheli őket az energiaügyi miniszter által rendeletben meghatározott mértékben. Utóbbi esetben koncesszori alvállalkozói szerződést kell kötniük a koncessziós társasággal. A választásnak azért is lesz jelentősége, mert a gyártó kollektív teljesítés esetén a teljesítés módját tárgyéven belül nem változtathatja meg, míg egyéni teljesítés esetén a teljesítés módját tárgynegyedéven belül nem lehet megváltoztatni.

Kollektív teljesítés esetén

  • a koncessziós társaságot terheli a körforgásos termékből képződő hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, előkezelése, kereskedelme és kezelésre történő átadása, a gyártót ezért cserébe díjfizetési kötelezettség, valamint rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

Egyéni teljesítés választása esetén azonban

  • a gyártó lesz köteles az adott körforgásos termékáramba tartozó termékből keletkezett hulladék átvételére, illetve a körforgásos termék forgalmazását végző kereskedelmi egységgel közösen, az értékesítés helyén történő átvételére, valamint hasznosításáról és ártalmatlanításáról való gondoskodásra.
Melyek a körforgásos termékek?

A rendelet 1. számú melléklete nyújt segítséget abban, hogy megállapítsuk, pontosan mely termékek minősülnek körforgásos termékeknek. Érdemes alaposan áttanulmányozni a hosszú listát, ugyanis a magyar kormányrendelet kibővítette a körforgásos termék fogalmát az EU-s irányelvben meghatározotthoz képest, így Magyarországon olyan termékeket is beleértünk, amelyeket az Európai Unió más országában esetlegesen nem tekintenek ilyennek.

Kiket terhel az új fizetési kötelezettség?

A kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség a körforgásos termék gyártó általi forgalomba hozatalával keletkezik, a forgalomba hozatal fogalmát részletesen meghatározza a kormányrendelet.

A külföldön letelepedett és belföldön körforgásos terméket forgalomba hozó gyártó a rendeletben meghatározott kötelezettségeit belföldön letelepedett és magyarországi adószámmal rendelkező, írásbeli meghatalmazással kijelölt természetes vagy jogi személy képviselő (meghatalmazott képviselő) útján is teljesítheti.

  • A fogyasztó számára történő értékesítés helyén megtöltésre tervezett és szánt csomagolószerből, továbbá a fogyasztó számára történő értékesítés helyén eladott, megtöltött vagy megtöltésre tervezett és szánt egyszer használatos csomagolószerből létrehozott csomagolás tekintetében a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség a fogyasztó számára értékesített csomagolás előállítója részére belföldön csomagolószert értékesítőt terheli.

A gyártó a körforgásos termék forgalomba hozataláról szóló számlán, vagy számla hiányában a forgalomba hozatalt bizonyító okiraton köteles lesz feltünteti a következő szöveget:

„A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.”

Abban az esetben nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni, ha a fizetésre kötelezett gyártó vevője nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt körforgásos termék legalább hatvan százalékát önállóan vagy más termék alkotórészeként, tartozékaként igazoltan külföldre kiszállítja, ez esetben a számlán, vagy számla hiányában a forgalomba hozatalt bizonyító okiraton azt kell majd feltünteti, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi díj a vevő nyilatkozata alapján nem került megfizetésre.

Környezetvédelmi termékdíjat is kell fizetni a továbbiakban?

Természetesen igen, párhuzamos fizetési kötelezettség is előfordulhat bizonyos terméktípusok esetén, azonban a környezetvédelmi termékdíj kiszámításának módját is módosítani fogják annak érdekében, hogy összehangolják a két fizetési kötelezettséget és lehetővé tegyék, hogy a kifizetett kiterjesztett gyártói díj a környezetvédelmi termékdíj összegéből levonható legyen, ezáltal a vállalkozások fizetési terhei kevésbé növekedjenek.

Milyen jogkövetkezményekkel kell számolni a rendelet megsértése esetén?

Érdemes határidőben teljesíteni minden jogszabályi kötelezettséget, ellenkező esetben ugyanis komoly jogkövetkezményekkel számolhatnak az érintett vállalkozások. Mivel az új jogszabály a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabálynak minősül, a rendelet megsértése esetén hulladékgazdálkodási bírság szabható ki, ennek nemteljesítése esetén pedig akár a körforgásos termék forgalomba hozatala is felfüggeszthető.