Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Author Barbora Urbancová

CV

Global

Implementace zákona o ochraně oznamovatelů a související kontroly

Od srpna loňského roku je u nás v účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“), jehož hlavním cílem je vytvoření bezpečných kanálů, jejichž prostřednictvím mohou oznamovatelé podávat oznámení o vymezených protiprávních jednáních, o nichž se dozvěděli… MORE

Graphics created by artificial intelligence as work of authorship

In its judgment No. 10 C 13/2023-1 of 11 October 2023[1], the Municipal Court in Prague addressed the question of whether a person can be identified as the author of a graphic created by means of artificial intelligence and claim… MORE

Grafika vytvořená prostřednictvím umělé inteligence jako autorské dílo

Ve svém nedávném rozsudku č.j. 10 C 13/2023-1 ze dne 11. října 2023[1] se Městský soud v Praze zabýval otázkou, zdali osoba může být označena za autora grafiky, kterou vytvořila prostřednictvím umělé inteligence a nárokovat si veškerá s tím spojená práva. V uvedené… MORE

Návrh zákona o preventivní restrukturalizaci

Dne 24. ledna předložila vláda poslanecké sněmovně návrh zákona o preventivní restrukturalizaci zpracovávající směrnici o restrukturalizaci a insolvenci[1] a nařízení o insolvenčním řízení.[2] Cílem preventivní restrukturalizace (dále jen „PR“) je umožnit podnikatelům ve finančních potížích pokračovat ve svém podnikání a vyřešit… MORE

Zákon o ochraně oznamovatelů byl vyhlášen ve Sbírce zákonů

Dne 20. 6. 2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů, který nabyde účinnosti k 1. 8. 2023. Uvedený zákon se dotkne všech zaměstnavatelů s 50 a více zaměstnanci.   Nejdůležitější povinností, kterou nový zákon obsahuje je… MORE

Poslanecká sněmovna přijala návrh zákona o ochraně oznamovatelů

V pátek 21. 4. 2023 byl ve třetím čtení poslaneckou sněmovnou přijat návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Návrh zákona transponuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práv Unie a jehož transpoziční lhůta pro přijetí… MORE

Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů míří do třetího čtení

Poslaneckou sněmovnou prošel dne 4. dubna 2023 ve druhém čtení vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů, transponující Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práv Unie. Návrh zákona má přinést řadu nových povinností pro… MORE

Rozsudek ve sporu Hermès v. Rothschild: Střet mezi svobodou uměleckého vyjádření a právy majitele ochranných známek v prostředí blockchainu

Vzhledem k rychlému vývoji nových technologií často vyvstává otázka, do jaké míry jsou existující „tradiční“ právní koncepty schopné tento vývoj obsáhnout a v jaké míře je lze aplikovat i na realitu vztahů vznikajících v metaverzu či v blockchainu. Dílčí odpověď přinesl Okresní soud… MORE

ChatGPT z pohledu autorského práva

Společnost OpenAI, jejímž spoluzakladatelem byl miliardář Elon Musk, již několik let vyvíjí umělou inteligenci, schopnou generovat text a odpovídat na dotazy uživatelů. Jejich nejnovější verze ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) je jazykovým modelem pro automatické generování textu na základě vstupů zadaných… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑